Xe Mô Hình Nascar Chevrolet Kellogs Tỉ Lệ 1:64 (Số 5)

  • Xe mô hình Nascar tỉ lệ 1:64 kim loại
  • Chất liệu: Kim loại, nhựa cao cấp
  • Sử dụng: Sưu tầm, trưng bày
  • Hãng: Xe Mô Hình Nascar 1:64 Racing Champions